אירוע סיכום שנתיים של נדין-טק

אירוע סיכום שנתיים של נדין-טק טקס סיכום - 8/1/2018