הגשת מועמדות למשרת משרה מספר 1030 : דרושים במידי רתך