יצירת מקומות תעסוקה איכותיים בעולם ההייטק באזור הכרמל והצפון על מנת לצמצם פערים סוציואקונומיים

 
רציונל:
 
- מיצוי הפוטנציאל של כוח העבודה באזור הצפון והכרמל.
- שילוב עבודה והשכלה בקרב חיילים משוחררים ובנות שירות
- קידום התעסוקה בקרב המגדר הנשי בתחום הטכנולוגי וההיי -טק
- הכשרת חיילם משוחררים ונשים לאחר משירות לאומי/ צבאי ושילובם בעולם ההייטק.